Arbo beleid

Toezicht / Toolboxmeetings / Werkplekinspecties

Behalve de verplichte RI&E eist de Arbowetgeving nog meer zaken van u als werkgever. Zo bent u verplicht om uw personeel te instrueren over veilig werken en moet u toezien of men ook daadwerkelijk de instructies opvolgt. U zal voor specifieke gevaarlijke werkzaamheden een Taak Risico Analyse (TRA) moeten opstellen en met enige regelmaat werkplekinspecties moeten uitvoeren. En is uw BHV plan up-to-date en accuraat?

Ik kan dit hele proces voor u uit handen nemen. Na het opmaken van een RI&E bepalen we de zaken die we nader moeten toelichten met toolboxmeetings. Daarnaast zal ik aan- en onaangekondigde bezoeken brengen aan uw bedrijf om toe te zien dat de beheersmaatregelen ook in de dagelijkse uitvoering worden gerespecteerd. Zo bouwen we een overzichtelijk dossier op waaruit duidelijk blijkt dat u als werkgever de gezondheid van uw medewerkers serieus neemt.

Sluiten
Sluit dit scherm