Opmaak RI&E

Risico Inventarisatie & Evaluatie

De Arbo wetgeving stelt heldere eisen aan werkgevers ten aanzien van de veiligheid. Artikel 3 van de wet stelt dat elke werkgever (meer dan 40 u/pw) verplicht is om een Risico Inventarisatie & Evaluatie op te stellen. Deze RI&E benoemd alle mogelijke risico’s van de werkzaamheden en benoemd eventuele maatregelen om deze risico’s te beperken. Wanneer de RI&E is afgerond moet deze worden aangevuld met een Plan van Aanpak waarin de nodige stappen naar een veilig werkklimaat worden benoemd.

Het opmaken van een RI&E is specialistisch werk. Als veiligheidskundige doorlopen we samen het arbeidsproces. Uiteindelijk krijgt u een compleet rapport welke volledig aan de huidige wetgeving voldoet. Om uw Arbobeleid daarna niet uit het oog te verliezen is het mogelijk om ook zaken als Toolboxmeetings en Werkplekinspecties aan mij uit te besteden.

Wilt u meer weten of het laten opmaken van een Risico Inventarisatie & Evaluatie? Neem dan vrijblijvend contact met mij op!

 

 

Sluiten
Sluit dit scherm